Center for Cyborg Technology on Carlsberg

enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

Cyborg Center

Forsknings og interaktiv udstillings center for kybernetik virksomhed

Et forsknings udviklings og fremvisnings center for en virksomhed der udvikler cyborg teknologi, former for proteser til den menneskelige krop, der arbejder med bioelektronik, koblet med informationsteknologi.

Vi er alle ved at blive mere integrerede og opkoblede i systemer af maskiner der kommunikerer med os eller indbyrdes, automatiserer og overvåger i stigende omfang og med stigende hastighed. De ultimative scenarie må være at maskinerne bliver integreret del af os selv.

Centerets formidlingsdel er programmeret, både i form af en oplevelses afdeling. I den interaktive udstilling er det muligt af stifte bekendtskab med nogle af de teknologier der bliver udviklet i centrets forskningsafdeling. Både i form af formidlingsmateriale, modeller og medie installationer, interaktive oplevelser eller at prøve teknologien på eller i egen krop. Bygningen strækker sig i forlængelse af et rampe-forløb der skærer sig ind i et bygningsvolumen i ‘Carlsberg Byen’ nye master-plan for Carlsberg området. De glidende forløb som forskyder sig op fra planet, er en måde at glide ind til Carlsberg fra den omgivende by. Forløbet skal både forstås som en promenadestruktur og vil indeholde detailhandel – en multi-dimensional passage der skaber en række måder at passere langs og på tværs eller gennem, til pladsen nord for bygningen.

Ved ankomsten til centret entreres af den lange rampe og gennem portalen af skiver der rejser sig som del af den vestlige indgang. Derfra fordeles man ud til konference faciliteter. Der er en flydende og transparent passage mellem foyer, display, skranke og baren der er placeret bag den multifunktionelle møbel-kerne og har udsigt over pladsen nord for centret. Fra konferenceplanet er det muligt at at bevæge sig ned i auditoriet i en glidende bevægelse.

Bygningen kan forstås som tre dele. Konference delen på første sal, den interaktive udstilling og forskningsdelen, hævet over udstillingsrummet, men via blikket en del af udstillingen. Fra gangene er der blik ned i det store rum hvor der er mulighed for at ophænge store installationer i rummet og for enden af bygningen ledes blikket gennem JC Jacobsens have og mod Gammel Carlsberg. Under jorden ligger databak og serverfarm afskærmet fra omverdenen. Det hele er forbundet gennem et fordelingstårn med elevatorer og et trappeforløb der bevæger sig ud i udstillingsrummet og rammer kernen i bygningen og bliver til en platform, der skyder sig ud i det store rum, og giver en scenisk oplevelse af udstillingen.


Cyborg forkortelse for "cybernetic organism" er et væsen med både organiske og mekaniske dele. For eksempel bioelektronik, biomaterialer. Udtrykket var først brugt i 1960 af Manfred Clynes og Nathan S. Kline i D.S. Halacys Cyborg: Evolution of the Superman i 1965 som havde en introduktion der talte om en ”ny tidsalder” ”som ikke kun var rum, men forholdet mellem 'indre rum' og 'ydre rum' – en bro... mellem tanke og stof.”