The plastic drawing

Plastisk Tegningsfelt

I forlængelse af de tektonisk-topologiske fraktal-modeller udspændes et plastisk tegningsfelt...

In this drawing, a sense of space is shaped between the overlapping surfaces.