Entrance Healthcare Center

Entre Entre Se i farver...


En imødekommende entre

Lys, åbenhed, havet, wayfinding, leg og afslappelse, inviter byen ind. Indgangsparti til Fredericia Sundhedshus. Som led i transformationen fra Hospital til Sundhedshus skabes der nye rammer. Idematerialet rummer en hel transformation af landskabet, en udvikling af en ny type facade, tag og søjler, lavet af lokale jernbaneskinner, der fortæller om Fredericias industrihistorie, og skaber smukke profiler. De slanke sprosser gør indgangspartiet let og lyst, i stedet for mørkt og indrammet. De gamle rum brydes ned og erstattes af et stort lyst rum med udgang til en grøn park på begge sider.

Visuel forbindelse

En af hovedpointerne er at etablere en flydende bevægelse der forbinder byen med havet. Først ved at transformere den gamle korridor til et transparent volumine, men også ved at erstatte veje og parkeringspladser med landskabelige grønne bakker. Dermed eliminerer vi den hårde fysiske grænse der skilte inde og ude, men nu bliver en forlængelse af det folkelige rum. Ændringen af højden og sammenføjningen af de to første etager, resulterer i en ændring af skala, der sammenbinder og åbner på samme tid. Der skaber et sundere miljø og et rum hvor man har lyst til at opholde sig, stoppe op og få en kop kaffe i solen.

Fredericias Historie

Forslaget bygger på inspiration fra Fredericias historie, inkorporerer de strukturelle og skulpturelle aspekter af de gamle rustne H-profil stål jernbaneskinner, som ligger efterladt ved den gamle togstation. Forslaget er et resultat af en sammensmeltning af ideer der bygger på oplevelsen af øjeblikket, stedet, naturen og mennesket.

Jernbaneskinner

Facadens sprosser og strukturen i den nye foyer, er opbygget af gamle jernbaneskinner fra Fredericia. Skinnerne vil indlejre endnu et lag af Fredericias historie i det nye Sundhedshus. Profilerne adskiller sig med deres rødbrune rustne metal fra de gamle skinner, vil blive noget særligt, eksklusivt. De ens vinduesfag vil give facaden et roligt udtryk og modulet, samt det gamle metal, vil passe til betonen og vinduespartierne i den gamle bygning. Facaden kan etableres i kombination med en træramme og tre lags termosruder. Skinnerne bliver således genbrugt direkte som strukturelle elementer, som er den højeste form for genanvendelse i en livscyklus-analyse.

Naturlig ventilation

Ventilations løsning som integreret del af forslaget. Som et integreret arkitektonisk element i facaden, vil de høje vinduer åbne efter vejr og indeklima og skabe et foranderligt bånd i facaden.

Se konkurrenceforslag

Udarbejdet i samarbejde med: Sebastian Bidault og Bettina Varga.
Forslaget vandt idékonkurrencen om et nyt indgangsparti til Fredericia Sundhedshus.Entrance Launge Bridge Café Entrance from the sea Entrance zoomA Welcoming Entrance

Light, Openness, The Sea, Way-finding, Play and unwind, Invite the city in.

Visual connection

One of our main intentions was to create a visual flow that connects the city to the seaside, first of all by converting the main hallway into a transparent volume but also with playing around the surrounding terrain and landscape; thus we eliminated the rigid physical limit that separated the interior space from the exterior and now acts as an extension of the architectural scenario. Changing the height and uniting the two first floors resulted in a change of scale that not only creates a more inviting and healthier environment but also connects two levels of circulation that were completely isolated and dull before.

The history of Fredericia

Our response for the competition drew inspiration from the history of Fredericia, embedding the structural and sculptural aspect of the old rusty H-type steel railways that were left behind at the abandoned train station. The proposal is the result of the convergence of ideas that emphasize the experience of the moment and place, nature and people.

Rails for the facade

The facade mullions and internal structure of the new entrance consists of old railway tracks from Fredericia. The rails will embedded another layer of Fredericias history into the new healthcare center. The distinct profiles and red-brown rusted metal of the heavy tracks, will be distinctive and exclusive but also give a calm feeling and connect well with the concrete structure of the buildings on either side. The tracks can be mounted in combination with a wooden frame and three layer thermo-windowpanes. The rails are thus reused directly as structural elements which is the highest order of reuse in a life-cycle analysis.

Natural ventilation

As part of the facade, a new kind of intelligent ventilation system is developed. It makes sure there is always fresh air, summer and winter. The windows high placement is optimal for natural ventilation.Entrance Launge Bridge Café Entrance from the sea Entrance zoom