Silo Stubbekøbing Havn

SILO Stubbekøbing Havn

Silo sketch

_PROJEKTBESKRIVELSE

Projektet er et forslag til fremtidig udvikling af Stubbekøbing Havn og transformationen af de efterladte DLG industribygninger med fokus på den højeste silo, der står på havnen. Samtidig søger projektet at skabe en ny metode for borgerinddragelse og visualisering af projekter, ved at afholde et event på havnen der giver rum for at diskutere udvikling af området og visualisere fremtidige visioner i stor skala. Et event der præsenterer materialet fra mulighedsstudiet og inddrager de lokale borgere, samt erhvervsdrivende og kreative kræfter fra området i dialog med kommunen.

Til eventet bruges siloens massive betonmur til at projicere visualiseringer op i 1:1 skala. Projektioner af animerede tegninger af forskellige koncepter for transformation af siloen gør det muligt for tilskueren at betragte den fysiske manifestation af en idé i virkelig skala. Der skabes en direkte forbindelse mellem den fysiske virkelighed og fremtidige visioner for transformationen af siloen.

Mulighedsstudiet vil lægge vægt på at der bevares en hukommelse fra havnen som industrihavn i transformationen af området. Ved en bæredygtig genanvendelse af bygningsmassen, vil historien gribe ind i det nye byområde og være en stærk baggrund til etableringen af nye blandede byfunktioner, der kan skabe liv i området. Vi tænker at dette mulighedsstudie vil kunne bruges som grundlag for at skabe en helhedsplan for omdannelse af industrihavnen til et mere dynamisk byområde. Projektet sigter desuden mod at bruge moderne teknologi til fortsat at synliggøre den videre udvikling af planerne for området for lokale borgere inden den reelle opførelse.Silo aquarelle

_SITET

Havnen i Stubbekøbing ligger som en central del af byen og har både lystbådehavn og industrihavn. Fra havnen har man udsigt over Farøbroerne og Bogø, som man kan sejle til med den lille veteranfærge Ida. Havnen og byen ligger naturskønt ud til Grønsund med udsigt til Bogø.

Siloerne står som massive beton legemer, der har en på engang både brutal og skulpturel karakter, der står i kontrast til de omkringliggende lave bebyggelser og den idylliske gågade. Den største af siloerne er 50 m høj. Store dele af strukturen er totalt lukket med massive betonmure, men fra vinduerne på den øverste etage og fra siloens tag, kan man opleve det imponerende udsyn man har ud over sundet og til Møn.

Silo aquarelle

Silo aquarelle

_LOKALE KRÆFTER OG VISIONER FOR OMRÅDET

Hvor industrien tidligere stod for en stor del af aktiviteterne på havnen, er der i dag en del fællesskaber tilknyttet lystbådehavnen og bådværftet. En stor del af befolkningen i Stubbekøbing består af ældre generationer, og mange af indbyggerne har tidligere arbejdet i industrihavnen. Der kan kan derfor være en grad af nostalgi og ejerskab forbundet med udsigterne til transformation af industrihavnen for nogle af byens beboere. Dette står overfor kommunens ønske om flere visioner for området, end hvad de første borgermøder har kastet af sig. I kommunens planstrategi fra området lægges der op til omdannelsen af erhvervshavnen til et nyt byområde med blandede byfunktioner med boliger, ferieboliger, kulturinstitutioner og bystrand. En udvikling der vil kunne tiltrække mere erhverv og flere børnefamilier til området.

Der er samtidig store muligheder for udvikling i området i forbindelse med den nye Storstrømsbro og planerne for Femern Bælt-forbindelse samt hurtigtoge til København, der giver bedre forbindelser til Sjælland og resten af Danmark og til Tyskland. Dette forventes at åbne op for nye erhvervsmarkeder og mere turisme. Det er vores håb at eventet for præsentationen af mulighedsstudiet, vil give en mere fri og rumlig samtale mellem kommunen og lokalbefolkningen end hvad der opnås ved klassiske borgermøder. Samtidig håber vi også at kunne tiltrække iværksættere fra de kulturelle institutioner og erhvervslivet i området, samt nysgerrige mulige tilflyttere og investorer udefra. I kraft af områdets særlige karakter og placering, er der mange potentialer for at udvikle området i helt nye retninger, hvis der skabes en begejstring og opbakning i lokalbefolkningen og tiltrækkes de rigtige kræfter udefra.Silo plan and section_METODE

Mulighedsstudiet udfoldes og præsenteres til et event, der skal skabe fokus på udviklingen af havneområdet, både for lokale og udefrakommende. Et event med specialkomponerede videoprojektioner og lydinstallationer. Her vil kunstnerisk bearbejdede snittegninger af siloen blive projiceret op på siloens betonvæg og give tilskuere en bedre forståelse af den tillukkede silos indre konstruktion. Koncepter for transformationen af siloen, udviklet i mulighedsstudiet, projiceres også op i virkelig skala, og skaber en fysisk manifestation af visionerne, som tilskuere kan snakke ud fra. Dette kunne være animerede snit- og facadetegninger af den omdannede silo, samt visualiseringer af byfornyelsen i området omkring siloen.Silo aquarelleTil eventet specialdesignes og opstilles en pavillon foran siloen, hvor der kan foregå workshops, oplæg og dialog mellem borgere, kommune og kreative kræfter. Her vil materialet fra mulighedsstudiet udstilles på plancher, og der vil være opslagstavler hvor folk kan komme med tilkendegivelser og ideer. På workshops vil der være tegneredskaber, så deltagere kan illustrere deres visioner og ideer, som også kan projiceres op på siloen. Borgerne bidrager hermed aktivt med at forme det nye Stubbekøbing.Silo aquarelle

Snittegning til projektion

Efter eventet kan opmærksomheden omkring projektet desuden skærpes igennem Augmented Reality . En teknologi, som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data. Videomateriale fra eventet lægges op på appen Augmented Reality . Efterfølgende kan lokale og besøgende, der eventuelt ikke har været med til eventet, tage et billede af siloen og appen vil vise videoen fra eventet. Tilskuere kan dermed sammenligne den silo de ser med deres egne øjne med videoen på deres telefon direkte. Ved efterfølgende videreudvikling af projektet, kan nye visualiseringer af projektet, også lægges op på appen og de lokale vil løbende kunne følge med i udviklingen af projektet og sammenligne dem med den fysiske silo de ser i deres hverdag.

Vi tænker at eventet og en synliggørelse af udviklingen inden den reelle opførelse af projektet kan starte en bedre dialog mellem kommunen og borgerne, skabe nye samarbejder mellem ildsjæle, erhvervsdrivende og kreative institutioner, samt tiltrække mere turisme og flere nye tilflyttere, så der kan opstå nye spændende miljøer i området. Der er mange måder at skabe handling på. Vi vil gerne arbejde kunstnerisk og arkitektonisk, og tænker at projektet kan udvikle sig gradvist, gennem events og workshops, og senere gennem en større transformation af området.

Rune Arleth, Anna Wisborg, Kathrin Kolmos Towle, og Mia Birk Mathar.Silo projektions tegning lysende gul og midnatsblåRød projektion på siloSILO projection